Stappenplan

Stap 1. Inlichten werknemers over deelname bedrijf

Bedrijven moeten hun werknemers te informeren over de deelname aan de gedragscode en moeten hen verplichten hun werkwijze in relatie tot leveranciers en afnemers in zoverre aan te passen, dat het overeenkomstig is met de gedragscode. Dit geldt voor alle werknemers wier functies een rol spelen bij de onderhandelingen over en de uitvoering van handelsovereenkomsten.

Stap 2. Bestaande handelsovereenkomsten beoordelen

De bedrijfsleiding moet controleren in hoeverre de bestaande handelwijzen in overeenstemming zijn met de gedragscode en, indien nodig, deze handelwijzen aanpassen.

Stap 3. Aanstellen contactpersoon geschillenbeslechting

Het bedrijf moet een procedure opzetten die het mogelijk maakt een open discussie tussen handelspartners te voeren over de naleving van de gedragscode, te erkennen dat er fouten kunnen worden gemaakt en moeten worden gecorrigeerd, zonder angst voor commerciële spanning of vergelding. Het bedrijf moet een ‘contactpersoon geschillenbeslechting’ aanstellen. Hij of zij moet onafhankelijk zijn van de commerciële onderhandelingen. Deze persoon zal optreden als bemiddelaar bij een geschil.

Indien de geringe omvang van de onderneming maakt dat het niet mogelijk is om een contactpersoon voor interne geschillenbeslechting in te stellen die los staat van het commerciële proces, kan deze functie ook vervuld worden door de algemeen directeur van de betreffende onderneming.

Stap 4. Training betrokken werknemers

Het bedrijf moet vervolgens de betrokken werknemers trainen, vooral op die vlakken waar de gedragscode en de huidige praktijken van het bedrijf niet overeenkomen. Trainingen kunnen verschillende vormen hebben.

Stap 5. Aanstelling intern aanspreekpunt voor contact met de Stichting

Het bedrijf moet een intern aanspreekpunt aanstellen voor contact met de Stichting Eerlijke Handelspraktijken Mode, textiel en Schoeisel (contactpersoon voor proces). Dit kan dezelfde persoon zijn die de rol van contactpersoon geschillenbeslechting vervult. Deze persoon is verantwoordelijk voor het contact met de Stichting en de stuurgroep, ontvangt correspondentie van de stuurgroepen en moet, indien nodig, hiernaar handelen.

Stap 6. Registreren en informeren

Het bedrijf moet al zijn handelspartners inlichten over deelname aan gedragscode na registratie via www.eerlijkehandelspraktijk.nl.