Registreren

Ondernemingen in de sector mode, textiel en schoeisel verbinden zich tot naleving van de gedragscode door zich te registreren op de website www.eerlijkehandelspraktijk.nl. Met deze registratie op de website laten ondernemingen aan andere ondernemingen en consumenten zien dat zij eerlijke praktijken gebruiken in hun handelsrelaties.

Registratie moet worden gedaan door een leidinggevende of een aantal leidinggevenden die de macht hebben om het hele bedrijf te binden, in overeenstemming met de bedrijfsstructuur van de betreffende onderneming. Elk geregistreerd bedrijf moet ook een procescontactpersoon aanwijzen en een persoon voor eventuele geschillenbeslechting. De namen en titels van de betreffende leidinggevenden en contactpersonen worden op deze website gepubliceerd.

Meer informatie over registreren >

Voordat een onderneming zich registreert moet zij haar interne procedures beoordelen om de naleving van de beginselen te waarborgen. Zie hiervoor het stappenplan.

Op het moment van registratie zijn ondernemingen verplicht om de voltooiing van deze self-assessment te bevestigen en te bevestigen dat zij de nodige maatregelen hebben getroffen om te voldoen aan de beginselen en procedures voor de uitvoering en handhaving van de gedrasgcode.

Geregistreerde ondernemingen zijn verplicht om zakelijke partners van hun deelname aan deze gedragscode te informeren. U bent vrij om de manier waarop dit wordt gedaan te kiezen (bijvoorbeeld door middel van een vermelding in de contracten, schriftelijke kennisgeving of tijdens onderhandelingen in vergaderzalen).

Ingeschreven ondernemingen evalueren hun overeenkomsten en wijzigen deze zo nodig om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de voorliggende gedragscode. Bestaande overeenkomsten zullen, waar nodig, in overeenstemming met deze gedragscode worden gebracht, zodat deze gedragscode ook van toepassing wordt op reeds bestaande overeenkomsten. Aanpassen van bestaande overeenkomsten op basis van de gedragscode is alleen nodig wanneer beide partijen van de overeenkomst zijn aangesloten bij de gedragscode. Zie hiervoor de lijst met deelnemers.

Ook bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten worden de algemene beginselen en gedragsregels voor eerlijke handelspraktijken van deze gedragscode nageleefd door geregistreerde ondernemingen.

Ondernemingen in de sector mode, textiel en schoeisel verbinden zich tot naleving van de gedragscode door zich te registreren op de website www.eerlijkehandelspraktijk.nl. Met deze registratie op de website laten ondernemingen aan andere ondernemingen en consumenten zien dat zij eerlijke praktijken gebruiken in hun handelsrelaties. Registratie moet worden gedaan door een leidinggevende of een aantal leidinggevenden die de macht hebben om het hele bedrijf te binden, in overeenstemming met de bedrijfsstructuur van de betreffende onderneming. Elk geregistreerd bedrijf moet ook een procescontactpersoon aanwijzen en een persoon voor eventuele geschillenbeslechting. De namen en titels van de betreffende leidinggevenden en contactpersonen worden op deze website gepubliceerd.

Om uw onderneming te registeren moet u de volgende vragenlijst doorlopen

  1. Contactgegevens hoofdkantoor
  2. Contactpersoon proces
  3. Contactpersoon geschillenbeslechting
  4. Uploaden logo
  5. Accepteren algemene voorwaarden

Hierna ontvangt u een e-mail waarmee u de registratie bevestigt. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen.

Contactgegevens hoofdkantoor

Registratie door leidinggevenden

Registratie moet worden gedaan door een leidinggevende of een aantal leidinggevenden die de macht hebben om het hele bedrijf te binden, in overeenstemming met de bedrijfsstructuur van de betreffende onderneming.

Contactpersoon proces

Elk geregistreerd bedrijf moet ook een procescontactpersoon aanwijzen voor eventuele follow-up acties, zoals monitoring en dergelijke.

De naam van de contactpersoon wordt gepubliceerd op deze website,
info@ e-mailadressen mogen niet worden ingevuld.

Contactpersoon geschillenbeslechting

Wanneer de contactpersoon geschillenbeslechting anders is dan de procescontactpersoon dient u die hier toevoegen

Elk geregistreerd bedrijf moet ook een procescontactpersoon aanwijzen voor eventuele follow-up acties, zoals monitoring en dergelijke.

De naam van de contactpersoon wordt met zijn contactgegevens gepubliceerd op deze website, info@ e-mailadressen mogen niet worden ingevuld.

De contactpersoon voor interne geschillenbeslechting moet onafhankelijk zijn van de commerciële onderhandelingen en is verantwoordelijk voor kwesties met betrekking tot vermeende niet-nalevingen van de gedragscode die zich binnen het bedrijf voordoen. De contactpersoon voor interne geschillenbeslechting kan afwijken van de hierboven genoemde procescontactpersoon. Indien de geringe omvang van de onderneming maakt dat het niet mogelijk is om een contactpersoon voor interne geschillenbeslechting in te stellen die los staat van het commerciële proces, kan deze functie ook vervuld worden door de algemeen directeur van de betreffende onderneming.

Zie voor meer informatie over deze functie de Veel gestelde vragen.

Uploaden bedrijfslogo

U kunt alleen .png, .jpg/jpeg bestanden uploaden. Het uploaden van een logo is optioneel.

Door een logo te uploaden geef ik toestemming dat het logo op deze pagina wordt geplaatst en dat de kleuren van het logo worden aangepast conform stijl van deze pagina (zwart, grijs en wit).

Logingegevens website