Algemene voorwaarden

Deze gedragscode wordt toegepast in het kader van een pilot die duurt tot 31 december 2015. De binding van ondernemingen aan de gedragscode geldt voor de duur van de pilot.

Door registratie van uw ondernemingen en deelname aan de gedragscode bevestigt u dat u de de bepalingen van deze gedragscode naleeft.

U bevestigt dat u de vereiste self assessment heeft uitgevoerd en dat u de nodige maatregelen heeft getroffen om te voldoen aan de beginselen en procedures voor de uitvoering en handhaving.

U bevestigt dat u uw overeenkomsten evalueert en indien nodig om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de voorliggende gedragscode.

U bevestigt dat u bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten de algemene beginselen en gedragsregels voor eerlijke handelspraktijken van deze gedragscode naleeft.

U verplicht zich om uw zakelijke partners van uw deelname aan deze gedragscode te informeren. U bent vrij om de manier waarop dit wordt gedaan te kiezen (bijvoorbeeld door middel van een vermelding in de contracten, schriftelijke kennisgeving of tijdens onderhandelingen in vergaderzalen).

De Stichting Eerlijke Handelspraktijken Mode, Textiel en Schoeisel en en haar leden zijn niet aansprakelijk voor winstderving, gemiste besparingen of incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van de gedragscode te gebruiken of schending van de gedragscode.